Obec Dedinka
Dedinka

Od 1. januára 2011 je povinnosť zverejňovať zmluvy na Internete pre všetky obce, mestá a samosprávne kraje, ako aj nimi zriadené rozpočtové a príspevkové organizácie. Táto povinnosť sa týka objednávok a faktúr. Zmluva nadobúda účinnosť až nasledujúcim dňom po jej zverejnení. Vyplýva to zo zákona č.546/2010 z 9. decembra 2010 novely Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. Povinné osoby zverejňujú zmluvy, objednávky, faktúry a verejné obstarávanie na svojom webovom sídle, prípadne v Obchodnom vestníku.

Faktúry

Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
20. 8. 2020

DF87/2020

Tlačivá MŠ, ZŠ

57,17 EUR

ŠEVT, Plynárenská 6, 974 01 Banská Bystrica

Základná škola s materskou školou Dedinka

20. 8. 2020

DF86/2020

Fa za odber kuchynského odpadu

13,20 EUR

Inta s.r.o., Rybárska 18/758, 911 01 Trenčín

Základná škola s materskou školou Dedinka

20. 8. 2020

DF85/2020

Fa za služby technika PO

40,00 EUR

P.O.-Tech, 31, 935 56 Starý Hrádok

Základná škola s materskou školou Dedinka

20. 8. 2020

DF84/2020

Fa za spracovanie mzdovej agendy

322,00 EUR

EKOPAM, Kapustová 4, 941 10 Tvrdošovce

Základná škola s materskou školou Dedinka

20. 8. 2020

DF83/2020

Fa za telefón

35,18 EUR

Slovak Telekom, Karadžičova 10, 811 01 Bratislava

Základná škola s materskou školou Dedinka

20. 8. 2020

DF82/2020

FA za plyn ZŠ

1 082,00 EUR

SPP, Mlynské Nivy 44/a, 811 01 Bratislava

Základná škola s materskou školou Dedinka

20. 8. 2020

DF81/2020

Fa za plyn MŠ

281,00 EUR

SPP, Mlynské Nivy 44/a, 811 01 Bratislava

Základná škola s materskou školou Dedinka

20. 8. 2020

DF80/2020

FA za ee ZŠ

10,00 EUR

SPP, Mlynské Nivy 44/a, 811 01 Bratislava

Základná škola s materskou školou Dedinka

20. 8. 2020

DF79/2020

Fa za ee MŠ

50,00 EUR

SPP, Mlynské Nivy 44/a, 811 01 Bratislava

Základná škola s materskou školou Dedinka

20. 8. 2020

DF78/2020

FA za ee ZŠ

83,00 EUR

SPP, Mlynské Nivy 44/a, 811 01 Bratislava

Základná škola s materskou školou Dedinka

20. 8. 2020

DF77/2020

Fa 77/20 za systémovú podporu URBIS

45,00 EUR

Made, Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica

Základná škola s materskou školou Dedinka

20. 8. 2020

DFZ2/2020

Fa za učebnice

375,43 EUR

AITEC, s.r.o., Slovinská 12, 82104 Bratislava

Základná škola s materskou školou Dedinka

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.