Obec Dedinka
Dedinka

Obdobie po roku 1685

Obdobie po roku 1685 je charakterizované ako obdobie rekonštrukcie celej strednej Európy po vyhnaní Turkov. Nastáva tu druhé osídľovanie za panovania Karola III.. Na konsolidujúce pomery v období Nagy Fajkurt pôsobí obdobie rokov 1704 – 1710 v dobe Rákoczyho povstania medzi jednotliými zemepánmi. Čiastka sa ich pridala na stranu cisára a čiastka na stranu Rákoczyho.

Cisárske vojská sa menovali Labanci a rákoczyho Kuruci. Veľká časť bojov sa odohrala v trojuholníku Nové Zámky  – Levice – Želiezovce, čo znamená, že ani okolie Nagy Fajkurt sa neubránilo krviprelievaniu. Majetok Kúrthyovcov bol na príkaz generála Heisteina zničený, pretože tento bojoval ako dôstojník v rákoczyho povstaleckej armáde. Keď po roku 1710 bolo rákoczyovské vojsko potlačené, vracajúci sa Kuruci z okolia tunajších osád do svojich domovov sa dlhší čas zdržiavali v okolitých lesoch a žili zbojníckym životom.

Zemepán Kúrthy ako turecký brigadír bol od cisára pozbavený všetkých majetkov a tieto obdržal habanský zaslúžilec František Szluka v roku 1712. Na podnet zemepána Františka Szluku prišli kolonisti zo župy Trenčianskej ,Bratislavskej a Nitrianskej. Pre ďaľšie osídlovanie v tomto storočí prichádzajú kolonisti zo župy Zvolenskej a to z Detvy, Vígľašu a zo Slatiny. Medzi kolonistami, ktorí sa usadili v Nagy Fajkurte bol i i domkári, roľníci a remeselníci. Tento nový zemepán sa stal v roku 1719 komárňanským podžupanom a v roku 1726 dosiahol od cisára barónsky titul.Kúrthy na základe cisárskeho rozhodnutia padol do cirkevnej nemilost i a za účasť v povstaní bol dlho v žalári . Svoje majetky rodina Kúrthy dostáva späť až za panovania cisárovnej Márie Terézie. Kúrthy zomiera v roku 1760.

Majetky zanecháva Albertovi, svojmu synovi, ktorý je za panovania Márie Terézie dobrovoľníkom vo vojne proti Prusom. Tu dosiahol hodnosť hlavného strážmajstra a celý rad bojových vyznamenaní za udatnosť. V druhej polovici 19. storočia uvádza uhorská štatistika, že v Nagy Fajkurte, kedy osada patrila do komárňanskej župy, žilo už viac zemepánskych rodín, ktoré boli v príbuzenstve s rodinou Kúrthy. Bol i to najmä rodiny Littašiová, Lévayová, Ruffyová, Ambróová, Bendeová ,Botková, Máteffyová a tiež rodina Csilu Abonyiho. Z poslednej rodiny pochádzal i známy spisovateľ Albert Abonyi. V tejto osade mal postavenú veľmi známu kúriu Michal Plathy-kráľovský hlavný slúžny. V roku 1830 túto kúriu odkúpil Anton Ambró a v tomto roku si v jej okolí začal stavať svoj majetok na hospodárenie. Toto už nedokončil, ale v diele pokračoval jeho syn Štefan.

Obec

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

otvorena samospráva

SODB 2021

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Visit Podhájska

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30