Obec Dedinka
Dedinka

Náleziská

bronz Čo ešte stojí za zmienku je nálezisko – mohyly z mladšej doby bronzovej. Archeológ PhDr. Jozef Paulík Csc . Z archeologického múzea v Bratislave v roku 1974 našiel v hrobovej jame kostru dievčiny s mimoriadnou posmrtnou výbavou. V hrobe ležalo okolo 100 bronzových predmetov, medzi nimi náramky, sponky, ihlice, náhrdelníky.

Priemer mohyly pred započatím výskumu bol 20 m a jeho výška 150 cm. Pôvodne bol tento kopec vyšší ale každoročným obrábaním pôdy poľnohospodárskym družstvom sa kopec odorávaním postupne znižoval. Podľa predpokladu išlo o objekt z mladšej doby bronzovej – tzv. čačianska kultúra. V okrajových častiach sa odkryla väčšia spálená plocha nepravidelného oválneho pôdorysu o rozmeroch 460×380 cm. Na zachovalejších častiach sa zistila tenká hraničná vrstva popola, uhlíkov, čriepkov a kostičiek. Pozostatky mŕtveho boli uložené v štvoruholníkovej hlbokej jame , v strede spálenej plochy . Vo východnej časti mohyly boli ďalšie tri žiarivé hroby, časovo súčasné so stredným objektom. Vo všetkých boli (súdiac podľa výbavy) pochované ženy, alebo dievčatá. V najbohatšom z týchto hrobov sa našla v tom čase v Strednej Európe najkompletnejšia súprava ženských šperkov a bronzových súčastí odevu v súdobých žiarivých hroboch vôbec. Čelenky, spony, ihlice, náhrdelníky, náramky, náušné kruhy, kruhy do vlasov, terčovité puklice, štyri druhy amuletov a iné drahocennosti, tiež pomerne zachované keramické molodary patrili k výbave hrobu.

Pri týchto nálezoch sa odkryli aj orbou narušené hroby. Násyp mohyly bol navŕšený spôsobom, ktorý sa javí v tejto oblasti typický pre čačiansku kultúru. Povrchový zber pôdy, ktorý bol odobratý takmer z celého katastra obce Dedinka, určuje polohu pravdepodobne zaniknutej obce Fajkurt, ktorá bola o niekoľko 100 metrov ďalej, južne ako je dnešná obec Dedinka. V blízkosti mohyly bola pravdepodobne i osada čačianskej kultúry. V mohyle bol pochovaný aj jeden muž, vedúci člen spoločnosti.

Jeho hrob bol pietne vyzdvihnutý. Bohatstvo hrobu je paralelné s mužským hrobom v Čake. Podľa výskumu sa zdá, že išlo o dobrovoľné, alebo nútené sprevádzanie mŕtveho v centrálnom hrobe na druhý svet. Všetky materiály nájdené v hrobe boli odvezené pre laboratórne spracovanie do Slovenského národného múzea do Bratislavy. Týmto naša obec bude mať trvalé miesto v pravekých dejinách Slovenska. Keďže je tento hrob svetovým unikátom, nemecký archeológ Herman Muller – Kappe vypracoval vedeckú analýzu, rebríček najvýznamnejších žien sveta v 13. storočí pred Kristom. Dámu z Dedinky zaradil na 7. miesto v svetovom meradle.

Obec

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

otvorena samospráva

SODB 2021

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Visit Podhájska

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4