Obec Dedinka
Dedinka

Aktuality

Zobrazené 1-30 z 32
Mikuláš na Dedinke  1

Mikuláš na Dedinke

Dátum: 28. 11. 2022

Mikuláš na Dedinke

Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok 1

Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok

Dátum: 21. 11. 2022

Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok

Všetky informácie o akcii sú dostupné na:
https://www.kolkolasky.sk/Referendum 2023

Referendum 2023

Dátum: 9. 11. 2022

Všetky dostupné informácie k Referendu 2023, ktoré sa bude konať dňa 21.1.2023 od 07:00 do 22:00 hod sú dostupné na internetovej stránke:

https://www.minv.sk/?referendum

Zverejnenie rozhodnutia č. OU-NZ-OSZP-2022/001911-0118 zo dňa 27.10.2022

Dátum: 8. 11. 2022

Rozhodnutie o schválení dokumentácie ochrany prírody a krajiny „Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Nové Zámky“.

Vyhlásenie verejnej súťaže

Dátum: 28. 10. 2022

Vyhlásenie verejnej súťaže

NIVAM - 8 dielny webinárový seriál Subkultúry a Kontrakultúry Mládeže

Dátum: 13. 10. 2022

Každý týždeň počas tohtoročnej jesene sa budeme rozprávať o rôznych subkultúrach a kontrakultúrach mládeže, ako aj hudobných žánroch, ktoré ich formovali a významne ovplyvnili celý svet.

Súťaž BOJISKO INTERNET

Dátum: 13. 10. 2022

Ministerstvo obrany SR a rezortný mesačník OBRANA vyhlásili XVIII. ročník súťaže v tvorivom písaní. Študenti stredných a poslucháči vysokých škôl môžu súťažiť v žánroch poviedka a úvaha v slovenskom jazyku
na tému BOJISKO INTERNET.

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Dedinka

Dátum: 16. 9. 2022

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Dedinka

Výmena jódovej profylaxie a zber expirovanej profylaxie

Dátum: 11. 8. 2022

Výmena jódovej profylaxie bude prebiehať do 21.10.2022.
Obec vydá jódovú profylaxiu obyvateľom s trvalým a prechodným bydliskom v obci a pri odovzdávaní nového balenia profylaxie zároveň zbiera exspirovanú profylaxiu.

Zákaz využívania lesov verejnosťou až do odvolania

Dátum: 28. 7. 2022

Zákaz využívania lesov verejnosťou až do odvolania

Zámer odpredaja majetku

Dátum: 26. 7. 2022

Zámer odpredaja majetku

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Dátum: 28. 6. 2022

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Nových Zámkoch vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru pre celé územie okresu Nové Zámky.

"Odčítaj a vyhraj" súťaž - Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Dátum: 15. 6. 2022

Západoslovenská vodárenská spoločnosť vyhlasuje súťaž "Odčítaj a vyhraj" o dovolenku v hodnote 2500 € a vecné ceny. Zákazníci ZsVs a.s., ktorí vykonajú samoodpočet a nahlásia ho elektronicky na stránke wwww.odpocet.zsvs.sk budú zaradení do súťaže. Súťaž trvá od 14.6.2022 do 6.7.2022.

Voľby do orgánov samosprávy obcí 1

Voľby do orgánov samosprávy obcí a samosprávnych krajov 2022

Dátum: 15. 6. 2022

Voľby do orgánov samosprávy obcí a samosprávnych krajov 2022

Zákaz držania psov na reťazi  1

Zákaz držania psov na reťazi

Dátum: 30. 5. 2022

Od januára tohto roka je účinný zákon č. 272/2021 Z.z., ktorý zakazuje držanie psov na reťazi a akomkoľvek uväzovacom prostriedku (okrem vôdzky počas venčenia).

Oznámenie o strategickom dokumente "POH Nitrianskeho kraja na roky 2021-2025"

Dátum: 2. 5. 2022

Oznamujeme občanom, že verejnosti je sprístupnené oznámenie o strategickom dokumente "Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2021 - 2025".

Informácie k zberu tuhého komunálneho odpadu od 01.01.2022

Dátum: 28. 12. 2021

Informácie k zberu tuhého komunálneho odpadu od 01.01.2022

VZN č. 3/2021 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Dátum: 29. 11. 2021

VZN č. 3/2021

Október "Mesiac úcty k starším" - Vystúpenie detí z MŠ v Dedinke_2021

Dátum: 15. 11. 2021

Pri tejto príležitosti si deti z MŠ nacvičili program pre všetkých starších ľudí...

Výzva na odstránenie a okliesnenie stromov a porastov_do 31.1.2022

Dátum: 5. 11. 2021

Západoslovenská distribučná a.s., vyzýva vlastníkov, nájomcov a správcov nehnuteľností na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky zariadení distribučnej sústavy, a ktoré sa nachádzajú na ich nehnuteľnostiach najneskôr do 31.1.2022.

Oznámenie o strategickom dokumente

Dátum: 25. 10. 2021

Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Nitrianskeho kraja na roky 2021 - 2027

Rádiovíkend (vysielal Slovenský rozhlas)18.09.2021 o Dedinke

Dátum: 22. 9. 2021

Rádiovíkend (vysielal Slovenský rozhlas) 18.09.2021 o Dedinke v čase cca 30:20 min.

Návrh VZN č. 2/2021 o spádovej materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce pre deti s trvalým pobytom v obci, v ktorej plnia povinné predprimárne vzdelávanie

Dátum: 22. 9. 2021

Návrh VZN č. 2/2021 o spádovej materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce pre deti s trvalým pobytom v obci, v ktorej plnia povinné predprimárne vzdelávanie

Najbližší separovaný zber - 24.09.2020 1

Najbližší separovaný zber

Dátum: 15. 6. 2021

Najbližší termín zberu separovaného odpadu: 9.12.2022 PLASTY, PAPIER 30.12.2022

#

Kancelária pre obete trestných činov v Nitre

Dátum: 22. 3. 2021

Kancelária pre obete trestných činov v Nitre

Zber komunálneho odpadu v roku 2021 (každý nepárny utorok)

Dátum: 4. 1. 2021

Oznamujeme občanom, že zber komunálneho odpadu bude v roku 2021 prebiehať každý nepárny utorok v mesiaci.

Oznámenie o zániku mandátu poslanca obecného zastupiteľstva, nástup náhradníka

Dátum: 9. 12. 2020

Oznámenie o zániku mandátu poslanca obecného zastupiteľstva, nástup náhradníka

Cestovné poriadky od 13.12.2020

Dátum: 1. 12. 2020

Cestovné poriadky od 13.12.2020

Dotazník zameraný na radónovú problematiku

Dátum: 11. 11. 2020

Dotazník zameraný na radónovú problematiku

Registrácia chovu ošípaných

Dátum: 21. 10. 2020

Štátna veterinárna a potravinová správa žiada občanov o registráciu chovu ošípaných. Žiadosť a usmernenie k registrácii sú k dispozícii v prílohách.

Zobrazené 1-30 z 32

Život v obci

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

otvorena samospráva

SODB 2021

Po Ut St Št Pia So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Visit Podhájska

Po Ut St Št Pia So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1