Dedinka - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Aktuality

Zobrazené 31-60 z 64
Rozpis zápasov FK Dedinka

Rozpis zápasov FK Dedinka

Dátum: 1. 8. 2023

Rozpis zápasov FK Dedinka

Verejná súťaž

Dátum: 3. 7. 2023

Verejná súťaž

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky _30.09.2023

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky_30.09.2023

Dátum: 16. 6. 2023

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky_30.09.2023

Informácie k voľbám do Národnej rady Slovenskej republiky sú uverejnené na webovom sídle Ministerstva vnútra Slovenskej republiky http://www.minv.sk/?volby-nrsrPrijímacie konanie ZUŠ Bardoňovo 1

Prijímacie konanie ZUŠ Bardoňovo

Dátum: 30. 5. 2023

Prijímacie konanie ZUŠ Bardoňovo

Ako správne napúšťať bazén - informácia od ZsVS a. s.

Dátum: 24. 5. 2023

Ako správne napúšťať bazén...

PHSR NSK do roku 2030 _Záverečné stanovisko

Dátum: 5. 5. 2023

PHSR NSK do roku 2030 _Záverečné stanovisko

oranžový kýblik

Zber použitého kuchynského oleja 2023

Dátum: 1. 3. 2023

Začíname so zberom použitého kuchynského oleja. Kuchynský olej sa bude zbierať do 3 l plastových vedierok oranžovej farby. Zberné vedierka si môžete prevziať na obecnom úrade.

Obchodná súťaž pre prenechanie majetku obce do nájmu

Dátum: 22. 2. 2023

Podmienky obchodnej súťaže pre prenechanie majetku obce do nájmu

"Mestám aj obciam zhasína nádej" 1

"Mestám a obciam zhasína nádej"

Dátum: 27. 1. 2023

"Mestám a obciam zhasína nádej"

Mimoriadny odpočet v dôsledku zvýšenia ceny vodného a stočného

Dátum: 23. 1. 2023

Zisťovanie stavu vodomerov sa bude vykonávať:
Samoodpočtom – v termíne do 31. 1. 2023 je možné nahlásiť aktuálny stav vodomeru na odbernom mieste cez internetovú stránku www.odpocet.zsvs.sk.
Priemerom – v prípade, ak nevyužijete možnosť nahlásenia stavu cez internetovú stránku.

Informácie k zberu odpadu od 1.1.2023

Dátum: 1. 1. 2023

Informácie k zberu odpadu od 1.1.2023

Zmena cestovných poriadkov od 11.12.2022

Dátum: 12. 12. 2022

Arriva Nové Zámky, a.s. informuje o zmene cestovných poriadkov prímestskej autobusovej dopravy s platnosťou od 11. decembra 2022.

Súpis zmien vrátane ostatných cestovných poriadkov nájdete:
https://arriva.sk/nove-zamky/zmeny-cp-primestskej-dopravy-od-11-decembra-2022/

Výzva na odstránenie a okliesnenie stromov a porastov_do 15.3.2023

Dátum: 12. 12. 2022

Západoslovenská distribučná a.s., vyzýva vlastníkov, nájomcov a správcov nehnuteľností na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky zariadení distribučnej sústavy.

Referendum 2023

Referendum 2023_21.1.2023

Dátum: 9. 11. 2022

Všetky dostupné informácie k Referendu 2023, ktoré sa bude konať dňa 21.1.2023 od 07:00 hod. do 22:00 hod. sú dostupné na internetovej stránke:

https://www.minv.sk/?referendum

Zverejnenie rozhodnutia č. OU-NZ-OSZP-2022/001911-0118 zo dňa 27.10.2022

Dátum: 8. 11. 2022

Rozhodnutie o schválení dokumentácie ochrany prírody a krajiny „Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Nové Zámky“.

Vyhlásenie verejnej súťaže

Dátum: 28. 10. 2022

Vyhlásenie verejnej súťaže

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Dedinka

Dátum: 16. 9. 2022

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Dedinka

Oznámenie o začatí konania vo veci výrubu drevín

Dátum: 7. 9. 2022

Oznámenie o začatí konania vo veci výrubu drevín

Zákaz využívania lesov verejnosťou až do odvolania

Dátum: 28. 7. 2022

Zákaz využívania lesov verejnosťou až do odvolania

Zámer odpredaja majetku

Dátum: 26. 7. 2022

Zámer odpredaja majetku

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Dátum: 28. 6. 2022

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Nových Zámkoch vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru pre celé územie okresu Nové Zámky.

Voľby do orgánov samosprávy obcí 1

Voľby do orgánov samosprávy obcí a samosprávnych krajov 2022

Dátum: 15. 6. 2022

Voľby do orgánov samosprávy obcí a samosprávnych krajov 2022

Zákaz držania psov na reťazi  1

Zákaz držania psov na reťazi

Dátum: 30. 5. 2022

Od januára tohto roka je účinný zákon č. 272/2021 Z.z., ktorý zakazuje držanie psov na reťazi a akomkoľvek uväzovacom prostriedku (okrem vôdzky počas venčenia).

Oznámenie o strategickom dokumente "POH Nitrianskeho kraja na roky 2021-2025"

Dátum: 2. 5. 2022

Oznamujeme občanom, že verejnosti je sprístupnené oznámenie o strategickom dokumente "Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2021 - 2025".

Október "Mesiac úcty k starším" - Vystúpenie detí z MŠ v Dedinke_2021

Dátum: 15. 11. 2021

Pri tejto príležitosti si deti z MŠ nacvičili program pre všetkých starších ľudí...

Oznámenie o strategickom dokumente

Dátum: 25. 10. 2021

Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Nitrianskeho kraja na roky 2021 - 2027

Návrh VZN č. 2/2021 o spádovej materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce pre deti s trvalým pobytom v obci, v ktorej plnia povinné predprimárne vzdelávanie

Dátum: 22. 9. 2021

Návrh VZN č. 2/2021 o spádovej materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce pre deti s trvalým pobytom v obci, v ktorej plnia povinné predprimárne vzdelávanie

Najbližší separovaný zber - 24.09.2020 1

Najbližší separovaný zber

Dátum: 15. 6. 2021

Najbližší termín zberu separovaného odpadu: 30.04.2024 PLASTY, PAPIER 1.8.2024

Kancelária pre obete trestných činov v Nitre

Kancelária pre obete trestných činov v Nitre

Dátum: 22. 3. 2021

Kancelária pre obete trestných činov v Nitre

Zber komunálneho odpadu v roku 2023 (každý nepárny utorok)

Dátum: 4. 1. 2021

Oznamujeme občanom, že zber komunálneho odpadu bude v roku 2023 prebiehať každý nepárny utorok v mesiaci.

Zobrazené 31-60 z 64