Obec Dedinka
Dedinka

Separovaný zber 2020

Separovaný zber 2020

Všetky komodity sa budú zbierať spred domov v čase od 6.30 hodiny.