Voľby do NR SR 2020

volby-prezident-2020-2

 

Dátum a čas konania volieb
Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa konajú
v sobotu 29. 2. 2020 od 7:00 do 22:00 h.


Mailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu
do volieb do NR SR je: dedinka@dedinka.sk.


E-mailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka
do okrskovej volebnej komisie: dedinka@dedinka.sk.


Elektronická adresa na doručovanie žiadostí o voľbu poštou
pre voľby do Národnej rady SR je: dedinka@dedinka.sk.


Viac o voľbách do Národnej rady SR 2020 tu:
www.minv.sk/….