Zmluvy o práve užívať hrobové miesto

Od 17.8.2009 je možné na Obecnom úrade v Dedinke v čase od 8.00 hod do 12.00 hod podpisovať Zmluvy o práve užívať hrobové miesto na cintoríne v Dedinke a v Hurbanovciach za zosnulých príbuzných. Nájomná zmuva je vyhotovená za každé hrobové miesto. Poplatok za jednohrob je 6 €, za dvojhrob 12 €, za trojhrob 18 € a platí na dobu 10 rokov. Splatnosť poplatku je do 31.10.2009.

Diskusia k článku