Zápis do MŠ 25.05.2020

ZŠ s MŠ Dedinka č. 142 v spolupráci so zriaďovateľom v zmysle zákona MŠ SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje, že zápis detí do materskej školy na školský rok 2020/2021 sa uskutoční:

25.05.2020 v čase od 15:00 – 16:30 hod. v priestoroch MŠ BEZ PRÍTOMNOSTI DIEŤAŤA.

 

Na zápis je potrebné priniesť rodný list dieťaťa, kartičku poistenca a vyplnenú žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ

Diskusia k článku