Výzva na úhradu daní a poplatkov

Obec Dedinka ako správca miestnych daní a poplatku za komunálny odpad týmto vyzýva občanov, ktorí do dnešného dňa nemajú uhradené dane a poplatok, aby si túto povinnosť splnili do 10.12.2019.

Diskusia k článku