Zoznam žiakov
Nižšie ročníky I. – IV. Vyššie ročníky V. – IX.

1. trieda

1. Galambošová Sofia Laura

2. Kovács Ronald

3. Nagy Kristián

4. Orečný Tadeáš

5. Petríková Nina

6. Podobová Sára

7. Sallai Róbert

8. Sobocká Vanessa

 

2. trieda

1. Bačinská Ema

2. Kakurda Sebastián

3. Komáromy Marek

4. Orešanský Bruno

5. Šafár Sebastián

6. Tóthová Kristína

 

3. trieda

1. Bednár Tobias

2. Kálnaiová Tamara

3. Kechanová Dominika

4. Mlatec Filip

 

4. trieda

1. Báróová Jennifer

2. Krchová Izabel

5. trieda

1. Bednárová Natália

2. Ferencz Alex

3. Kmeťová Nina

4. Pavlatovská Dáša

5. Polák Patrik

6. Polák Sebastián

7. Vinciová Vanesa

 

6. trieda

1. Gašpar Samuel

2. Lippo Denis

3. Petrík Dávid

4. Petríková Scarlett

 

7. trieda

1. Bohumel Manuel

2. Juhász Richard

3. Kakurdová Sofia

4. Kechanová Lucia

5. Mlatecová Natália

6. Paksi Roman

7. Polák Adam

8. Polák Boris

9. Poláková Diana

10. Pólyová Anežka

11. Šafár Lukáš

 

8. trieda

1. Bednár Frederik

2. Némethová Ingrid

3. Patai Kevin

 

9. trieda

1. Báróová Laura

2. Kmeťo Denis

3. Komáromyová Vivien

4. Lipták Filip

5. Mičík Viktor

6. Polák Nikolas

7. Šinko Denis