Zoznam pedagógov

Riaditeľka školy: Mgr. Alžbeta Mičíková


Výchovný poradca: PaedDr. Veronika Mankovecká
(Konzultačné hodiny pre rodičov a žiakov každý piatok od 12.00 do 13.00.)


Učiteľský zbor:

Mgr. Marcela Bednárová

Ing. Ľubica Čajkovičová

RNDr. Adriana Demová

Mgr. Dagmara Halasovič

Mgr. Miloš Kováč

PaedDr. Veronika Mankovecká

Mgr. Emília Žilinová – katechétka /externý zamestnanec/


Triednictvo:

1. a 4. ročník – Mgr. Dagmara Halasovič: 8 + 2

2. a 3. ročník – Mgr. Marcela Bednárová: 6 + 4

5. ročník – Mgr. Miloš Kováč: 7

6. ročník – Ing. Ľubica Čajkovičová: 4

7. ročník – Ing. Ľubica Čajkovičová: 11

8. ročník – PaedDr. Veronika Mankovecká: 3

9. ročník – PaedDr. Veronika Mankovecká: 7