Činnosť školy

2010–2011
Záverečnú správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ a MŠ Dedinka za školský rok 2010 – 2011 si môžete prezrieť vo formáte PDF tu!
Komentár k správe o hospodárení školy: tu!

2009–2010
Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2009 – 2010 si môžete prezrieť vo formáte PDF tu!

2008–2009
Záverečnú správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ a MŠ Dedinka za školský rok 2008 – 2009 si môžete prezrieť vo formáte PDF tu!