Aktuálna krúžková činnosť

1. Šikovné ruky:   Mgr. Marcela Bednárová

2. Zdravotnícky krúžok:   Ing. Ľubica Čajkovičová

3. Matematika pre 9. ročník:   RNDr. Eva Demová

4. Anglický jazyk pre 1. a 2. ročník: Mgr. Dagmara Halasovič

5. Cvičenia zo slovenského jazyka:   Mgr. Miloš Kováč

6. Tvorivé dielne:   PaedDr. Veronika Mankovecká