Poloha obce Dedinka

Obec Dedinka sa nachádza v juhozápadnej časti Slovenskej republiky. Obec sa delí na dve časti–časť Dedinka a časť Hurbanovce.

Z hľadiska územnosprávneho členenia SR patrí obec do Nitrianskeho kraja a okresu Nové Zámky. Z hľadiska širších územných vzťahov je obec súčasťou mikroregiónu Termál, ktorý vznikol v roku 1999 ako záujmové združenie obcí.

Obec Dedinka leží v severovýchodnej časti okresu Nové Zámky, na Podunajskej pahorkatine, z ktorej na územie zasahuje Hronská pahorkatina svojou západnou časťou Bešianskej pahorkatiny.

mapa

Obec má v okrese Nové Zámky okrajovú polohu, susedí na juhu s obcou Kolta, na juhozápade s obcou Čechy, na západe s Veľkými Lovcami, na severe s obcou Pozba a na severovýchode s obcou Bardoňovo. Na východe sú susednou obcou Plavé Vozokany a na juhovýchode obec Čaka, tie však už ležia v okrese Levice. Veľkosťou katastrálneho územia patrí obec k stredne veľkým obciam okresu, jej rozloha je 18,52 km². V obci Dedinka je hustota obyvateľstva pod celoslovenským priemerom – 45 osôb/km². Žije tu 797 obyvateľov.