Bytový fond

bytovka-nahledDomový a bytový fond obce v roku 2001 tvorilo 360 rodinných domov a 368 bytov. Z celkového domového fondu bolo 265 trvalo obývaných a 95 neobývaných domov. V príslušnom roku sa v obci nachádzalo 273 trvale obývaných bytov, z nich bolo 263 v rodinných domoch. Rozostavané sú v súčasnosti 2 rodinné domy a 1 bytový dom. Na rekreáciu sa využíva 50 domov.

Na jednu domácnosť pripadajú v priemere 3,1 členovia. Na 100 obyvateľov obce pripadá 42,35 domov, čo je takmer dvojnásobok v porovnaní s Nitrianskym krajom (24,3 domov na 100 obyvateľov). Najviac rodinných a bytových domov v Dedinke bolo postavených v období po druhej svetovej vojne, v rokoch 1946 – 1970.