Zomrelí občania
Obecný úrad v Dedinke s hlbokým zármutkom oznamuje,
že v roku 2015 nás navždy opustili naši občania:
       
František Zliechovec zom. 07. 01. 2015
Ján Pinteš zom. 30. 01. 2015
Anna Viteková zom. 14. 02. 2015
Anna Valkayová zom. 27. 02. 2015
Veronika Mlatecová zom. 14. 03. 2015
Anna Valachová zom. 01. 04. 2015
Miroslav Fabo zom. 12. 06. 2015
Jozef Marko zom. 14. 07. 2015
Michal Tinák zom. 22. 07. 2015

 

Obecný úrad v Dedinke s hlbokým zármutkom oznamuje,
že v roku 2014 nás navždy opustili naši občania:
       
Júlia Mlatecová zom. 09. 02. 2014
Helena Guzmanová zom. 07. 03. 2014
Stanislav Podoba zom. 24. 03. 2014
Júlia Chudivániová zom. 18. 04. 2014
Mária Cifrová zom. 25. 04. 2014
Ján Čardáš zom. 13. 05. 2014
Alžbeta Žilinová zom. 10. 06. 2014
Peter Tešíny zom. 13. 08. 2014
Tibor Šafár zom. 01. 11. 2014
Margita Čardášová zom. 22. 12. 2014
Irena Halagová zom. 22. 12. 2014

 

Obecný úrad v Dedinke s hlbokým zármutkom oznamuje,
že v roku 2013 nás navždy opustili naši občania:
       
Mária Orlíčeková nar. 10. 02. 1932 zom. 03. 03. 2013
Vladimír Čapček nar. 11. 06. 1956 zom. 10. 03. 2013
Elena Demeterová nar. 26. 05. 1951 zom. 11. 03. 2013
Alžbeta Mihaličeková nar. 19. 09. 1930 zom. 20. 06. 2013
Jozef Kuruc nar. 23. 10. 1927 zom. 29. 07. 2013
Helena Trnková nar. 25. 09. 1921 zom. 31. 07. 2013

 

Obecný úrad v Dedinke s hlbokým zármutkom oznamuje,
že v roku 2012 nás navždy opustili naši občania:
       
Paulína Fiamová nar. 06. 08. 1947 zom. 13. 01. 2012
Anna Kurucová nar. 03. 09. 1942 zom. 31. 01. 2012
Oskár Slávik nar. 17. 05. 1928 zom. 23. 02. 2012
Jozef Pinteš nar. 18. 11. 1938 zom. 04. 03. 2012
Helena Galambošová nar. 15. 04. 1930 zom. 30. 03. 2012
Anna Sláviková nar. 09. 08. 1931 zom. 02. 04. 2012
Ján Guzman nar. 09. 05. 1934 zom. 18. 04. 2012
Ján Žák nar. 01. 01. 1932 zom. 20. 04. 2012
Júlia Guzmanová nar. 14. 07. 1937 zom. 03. 06. 2012
Veronika Karvašová nar. 28. 04. 1927 zom. 05. 12. 2012
Ondrej Tomašek nar. 27. 03. 1924 zom. 17. 12. 2012