Deň zdravia, dopravný deň
Fotogaléria bola pridaná 8. júla 2014