Výročná členská schôdza SČK 2014
Fotogaléria bola pridaná 18. februára 2014