Výročná schôdza Klubu dôchodcov 2012
Fotogaléria bola pridaná 1. marca 2012