Mesiac úcty k starším a naši jubilanti
Fotogaléria bola pridaná 2. novembra 2011