Stretnutie s najstaršou občiankou obce pri príležitosti jej 97 narodenín
Fotogaléria bola pridaná 5. októbra 2011