Výročná schôdza klubu dôchodcov
Fotogaléria bola pridaná 4. apríla 2017