Výročná schôdza klubu dôchodcov
Fotogaléria bola pridaná 1. apríla 2016