Výročná schôdza Klubu dôchodcov
Fotogaléria bola pridaná 26. februára 2015