Posedenie Klubu dôchodcov
Fotogaléria bola pridaná 15. novembra 2010