Dokumenty na stiahnutie
VZN č. 2/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Publikované 16. decembra 2015 v kategórii Samospráva. Stiahnuté 778x.
VZN č. 1/2015 o miestnych daniach
Publikované 16. decembra 2015 v kategórii Samospráva. Stiahnuté 619x.
Návrh rozpočtu obce Dedinka na roky 2016 - 2018
Publikované 2. decembra 2015 v kategórii Samospráva. Stiahnuté 627x.
Dotazník k stratégií rozvoja MASK Združenia Termál
Publikované 14. mája 2015 v kategórii Samospráva. Stiahnuté 914x.
Návrh rozpočtu obce Dedinka na roky 2015 - 2017
Publikované 28. novembra 2014 v kategórii Samospráva. Stiahnuté 888x.
Rozpočet obce Dedinka na roky 2013 - 2015
Publikované 20. decembra 2012 v kategórii Samospráva. Stiahnuté 1019x.
Komunitný plán sociálnych služieb obce Dedinka 2010-2013
Publikované 7. septembra 2012 v kategórii Samospráva. Stiahnuté 3068x.
VZN č. 2/2007 o dani za ubytovanie
Publikované 7. septembra 2012 v kategórii Samospráva. Stiahnuté 822x.