PrílohyVelkost
Pravo_volit_a_byt_voleny.pdf168.3K
Zoznam_kandidatov_na_prezidenta_SR.pdf173.6K
Odpis_zapisnice_vysledky_volieb.pdf226.6K