Zverejnené faktúry

Faktúry za rok 2019VelkostZobrazení
Zverejnovanie.pdf120.2K1
Faktury_01.03.2019-31.03.2019.pdf340.6K0
Faktury_01.02.2019-28.02.2019.pdf343.7K0
Faktury_01.01.2019-31.01.2019.pdf338.8K0
Fa_01.04.2019-30.04.2019.pdf343.1K1
Fa_01.05.2019-31.05.2019.pdf340.0K0
Fa_01.06.2019-30.06.2019.pdf345.5K0
Fa_01.07.2019-31.07.2019.pdf344.3K0
Fa_01.08.2019-31.08.2019.pdf337.0K1