Zverejnené faktúry

Faktúry za rok 2020VelkostZobrazení
Faktury_01.05.2020-31.05.2020.pdf378.6K0
Faktury_01.04.2020-30.04.2020.pdf382.8K0
Faktury 01.02.-29.02.2020.pdf379.2K0
Zverejnovanie.pdf137.8K0
Faktury 01.01.-31.01.2020.pdf387.7K0
Faktury 01.03.2020-31.03.2020.pdf379.2K1