Iné dokumenty

Iné dokumenty za rok 2017VelkostZobrazení
Informácia o začatí správneho konania č. 283 _2017 výrub invazí.pdf194.8K0
Návrh VZN č. 2-2017 o zavedení a poskytovaní elektronických slu.pdf538.8K0
Návrh VZN č. 3-2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce.pdf856.0K0
Návrh rozpočtu obce Dedinka 2018-2020.pdf2145.5K0
VZN č.2-2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb.pdf572.8K0
VZN č.3-2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce.pdf950.5K0
Zverejnovanie.pdf85.4K2
Záverečný účet 2016 Dedinka.pdf637.6K1